индийски пясъчник

Индийските Пясъчници са популярни за там якостни цветове и покрития. Пясъчниците от Индия са много красиви и имат различни видове употреби. Много Форт, Храмовете, джамия, и дворци са построени от индийски пясъчник. Тези камъни са на разположение в различни цветове и разнообразие. В Flodeal Inc. имаме работа в следните видове Пясъчник от Индия: