Indian Granite Colors Types Names & գները

Find the best granite in India, with Variation, գույներ, Price Range and different types of Indian Granite.

Indian Granite Colors

Indian Granite are one of the finest quality granite available. The granites from India are hard in nature and takes an excellent polish. The quality of these granites is superior to Chinese and Brazilian granite. Quarries of these granite located all over India. Flodeal is a leading manufacturer and exporter of granite from India. ժամը Flodeal, we produce high-quality Indian Granite Colours in different designs and sheds at our state of art factories.

Locations

There are two major types of granites from India as per the locations :

 • Հարավային Հնդկաստան Գրանիտ
 • Հյուսիսային Հնդկաստան Գրանիտ

Major granite quarries are located in the states of Tamil Nadu (Selam, Shoolgiri, Madurai, Chennai), Karnataka (Bangalore Mysore), Andhra Pradesh (Vishakhapatanam, Ongole), Telangana (Khammam, Hyderabad, Karimnagar), Rajasthan, Gujarat, Orissa and Madhya Pradesh.

There is also a huge deposit of granites in West Bengal, Jharkhand and Chhattisgarh states. There are few new areas discovered as well in Chhattisgarh and Jharkhand states. Only the Chhattisgarh has seen new quarries of granite.

The major processing of granite is done in Bangalore and Udaipur cities. There are hundreds of manufacturing, processing and export units in these cities. The major export of Granite is done in India by the merchant and manufacturer exporters from these two cities.

Indian Granite Colors

There are many colors available in granite from India, we can segregate these granites in the following category as per the color :

 • Սեւ Գրանիտ – բացարձակ սեւ, սեւ Galaxy
 • Սպիտակ Գրանիտ – Kashmir Սպիտակ, Ալյասկայի Սպիտակ, moon Սպիտակ
 • կարմիր Գրանիտ – Նոր Imperial Կարմիր, կարմիր Multicolor
 • blue Գրանիտ – Vizag Blue, նարդոս Blue
 • շագանակագույն Գրանիտ – tan Brown, Desert Brown, Paradiso
 • դեղին Գրանիտ – Crystal Դեղին, Nosra Yellow
 • Beige Granite – զառ Brown, madura Gold
 • կանաչ Գրանիտ – Հասան Կանաչ, Kuppam Green
 • Pink Գրանիտ – Ռոզի Pink, Չիման Pink

All these Granite colors are available in different dimensions and thickness.

Granite Price List

We can separate the cost by following the price list :

 • Low Price GraniteUS$ 16 to US$ 25 / Քառակուսի մետր
 • Medium Price GraniteUS$ 26 to US$ 45 / Քառակուսի մետր
 • High Price GraniteUS$ 46 to US$ 105 / Քառակուսի մետր.

You can access the price list of all granite colors by contacting us. We have specially designed price list for separate regions all over the world. The prices of Granite are made as per the market situation, requirements and popular sizes. The price of granite is in per square foot and per square meter as per the popular unit in respective countries.

Finest granites are used for Kitchen countertops, պատի CLADDING, տապանաքարեր, հատակ, benchtops, Լոգարանի սալիկներ, floor tiles, and wall tiles. նույնպես, you can use it as Paver Blocks, make statues and monuments. Indian Granites are called Indian Granit կամ India Granit in many parts of the world. This is due to different languages.

The Finest quality Granite names and pictures are as follows, you can follow respective links to know more about these materials.

Indian Granite Types Names and Pictures