Indian ქვიშაქვის

Indian ქვიშაქვები პოპულარულია არსებობს ძალა ფერები და სრულდება. ქვიშაქვები ინდოეთიდან არიან ძალიან ლამაზი და აქვს სხვადასხვა სახის გამოყენების. ბევრი Fort, ტაძრები, Mosque, და სასახლეები შენდება ინდური ქვიშაქვის. ეს ქვები ხელმისაწვდომია სხვადასხვა ფერის და სხვადასხვა. ამავე Flodeal Inc. ჩვენ საქმე შემდეგი სახის ქვიშაქვის ინდოეთი: