/ទំនក់ទំនង
ទំនក់ទំនង2018-10-22T22:19:20+00:00

សូមទាក់ទងមកយើងនៅថ្ងៃនេះ!

Flodeal Inc បាន. ខិតខំដើម្បីផ្តល់នូវផលិតផលនិងសេវាកម្មដែលអាចធ្វើបានល្អបំផុតជាមួយនឹងការទំនាក់ទំនងជារៀងរាល់!

យើងបានប្រតិបត្តិការនៅក្នុងឧស្សាហកម្មមួយដែលបានសាងសង់ឡើងនៅលើការជឿទុកចិត្ត. នេះអាចត្រូវបានសម្រេចបានតែតាមរយៈការទំនាក់ទំនងនិងការគាំទ្រដែលមានបទពិសោធ - ពីទំនាក់ទំនងដំបូងខួបលើកទីដប់ឆ្នាំកន្លងមករបស់អ្នក.

នៅជម្រើស, អ្នកតែងតែនិយាយទៅកាន់មនុស្សម្នាក់!

មានសំណួរអំពីមគ្គុទ្ទេសក៍មុនទិញនៃថ្មម៉ាបនិងថ្មក្រានីត? Our entire team receives specialized training regularly to ensure you’re receiving the best information possible. ពីសំណួរជាមូលដ្ឋានទៅនឹងសំណួរអនុលោមភាពស្មុគស្មាញ, យើងមានដើម្បីជួយនៅទីនេះ!

មានការចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការរៀនបន្ថែមទៀតអំពីសេវាកម្មរបស់យើង? Our Account Executives take the time to discuss the program and help you make smart decisions that best meet your needs.

ការិយាល័យ​សាជីវកម្ម

ចម្លាក់ថ្មម៉ាប & ថ្មក្រានីតភាគខាងជើង

តំបន់ឧស្សាហកម្ម Sukher,
Hawa Magri 11-18
Udaipur – រដ្ឋ Rajasthan

ភាគខាងត្បូងក្រានីត

Flodeal Inc បាន.
ផ្លូវ Anek,
តំបន់ឧស្សាហកម្មខុស,
បាងហ្គាឡូ – កាណាតាកា

ទំនាក់ទំនងដោយផ្ទាល់

  • ទូរស័ព្ទ : +91 – 95719 – 98798
  • អ៊ីម៉ែល: info@flodeal.com
  • whatsapp / ការ Viber : +9179571998798

មន្ទីរ

  • ការនាំចេញ: info@flodeal.com
  • ក្នុងស្រុក: sales@flodeal.com
  • រដ្ឋបាល: admin@flodeal.com