တစ်ဦးကျောက်ပြား၏ကုန်ကျစရိတ် – အဆိုပါစျေးနှုန်းအပေါ်အမျိုးမျိုးအချက်များ၏သက်ရောက်မှု

ကျောက်တစ်လူကြိုက်များရှုထောင်ကျောက်. ကန်ထရိုက်တာ, အထည်အလိပ်, နှင့်ထည်ဆောက်နေတဲ့အဆောက်အဦးပစ္စည်းအဖြစ်ကျောက်ကိုသုံးပါ.

ကျောက်၏ကုန်ကျစရိတ်ထူအပေါ်မူတည်, အရွယ်, Finish, အရည်အသွေး, အသုံးပြုနိုင်မှု, နှင့်လူကြိုက်အများဆုံး. ကျောက်တစ်ခုမှာဂျမ်ဘိုတစ်ခုလို့ဆိုရမှာပါန်းကျင်ဖြစ်ပါတယ် 60 စတုရန်းပေသို့မဟုတ် 6 မီတာ (ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်). ကျောက်၏စျေးနှုန်းသည်ဆိုပါက 6$ တစ်ပေ, ထို့နောက်ပြားများအတွက်စျေးနှုန်းဖြစ်ရလိမ့်မည် 360$.

The unit for the granite price is either Square Feet or Square Meter.

The United States and India use Square Feet Unit and the rest of the countries uses Square Meter unit to calculate the price of Granite.

Following factors have an impact on the price of the granite slab:

Availability Impact on the price of Granite Slabs

There are many granites which are available in plenty. Granites such as Rosy Pink Granite, Platinum White Granite are examples of the highly available granite.

The cost of a slab of these materials is roughly 2.5$ သို့ 2.75$ per Square Feet or 150 သို့ 175$ per Slab.

The availability of these granites is very high and you can get fresh material at such a price.

Popularity Impact On The Price of Granite Slab

There are many granites, which do not have any issue of Availability, yet the prices are very high. Rajasthan Black Granite and Chima Pink Granite are examples of such materials.

The cost of a slab of Chima Pink Granite is roughly 2.7$ သို့ 2.9$ per Square Feet or 160 သို့ 180$ per Slab. This is higher than almost similar rosy ပန်းရောင်ကျောက်.

The higher price of this granite is due to more popularity than the Rosy Pink Granite. The difference in popularity changes the difference between demand and supply. This cost us more money to buy.

Quality Impact On The Price of Granite Slab

The Quality of material has a big impact on the price of Granite Slab, this difference is most visible in အကြွင်းမဲ့အာဏာက Black ကျောက် and Black Galaxy Granite.

Premium Quality Black Galaxy Granite has a price of around 6$ per square feet for 2 စင်တီမီတာအထူ. It comes as 360$ for a slab of good quality Galaxy Granite in 2 cm thickness Jumbo Slab.

The commercial quality Galaxy has a price of around 3.85~4.15$ per square feet for 2 စင်တီမီတာအထူ. You need to pay 250$ for a slab of commercial quality galaxy granite.

There is a difference of 100$ per slab in a commercial quality slab and a premium quality slab of Black Galaxy Granite.

The same price difference also comes in material such as Absolute Black, Tan ကဘရောင်း, စသည်တို့ကို.

Thickness Impact

If you are buying 3 cm thick material, the price of the material will be higher around 30 သို့ 40% than the 2 cm thick granite slab.

If you are buying good quality Galaxy Granite and let’s say the price is 6$ အဘို့ 2 cm thick slabs. Then the price of 3 cm slab shall be around 7.75$ သို့ 8.15$ per square feet or 470~490$ per slab.

This is the difference due to high recover loss in thicker material. If I get 60 slabs of 2 cm from a block, then I will get around 40 သို့ 45 slabs in 3 စင်တီမီတာအထူ.

လည်း, there will be an increase in transportation cost etc. It will add to the price of material and the slab will be expensive.

Size Impact

Granite slabs come in different sizes.

ရှိပါတယ် 3 major types of sizes in Granite.

  • အသေးစားတစ်ခုလို့ဆိုရမှာပါ 65 သို့ 90 စင်တီမီတာ x ကို 180 သို့ 300 စင်တီမီတာ
  • Medium Slabs 120 စင်တီမီတာမှ 120 စင်တီမီတာ x ကို 240 စင်တီမီတာမှ 320 စင်တီမီတာ
  • Jumbo Slabs 180 သို့ 210 စင်တီမီတာ x ကို 280 သို့ 340 စင်တီမီတာ

The longer the slab, the higher the price.

Small slabs of 2 cm thick Extra Choice Galaxy is around 3$ စတုရန်းပေနှုန်း.

One small slab has an area of 20 square feet approximately.

So the slabs price will be around 60$ per small slabs.

Jumbo slabs of 2 cm thick Extra Galaxy Granite is around 6$ ခြေဘဝါး. and the slab area is 60 Feet. So the price will be around 360$ per slab

Which is almost double if we go by square feet calculations. The price of big slabs is almost double in many materials.

Finishing Impact on Cost of Granite

Finishing also has an Impact on the price of Granite. There are different types of finishing available in the market these days such as Polished, Honed, Flamed, သားရေ, River etc.

ယေဘုယျအားဖြင့်, the price of Polished, Honed and Flamed is similar and other finishing such as Leather, River, ဘုရ်ှ Hammer, Sandblast, Shotblast are expensive.

This is due to the high production cost of different finishing. In difficult finishing, materials can also break so it adds up to the cost of slabs.

Now, you can easily understand that why there is a difference in the price of granite slabs in different conditions.

အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့တဲ့ကျောက်တစ်ခုလို့ဆိုရမှာပါ၏ကုန်ကျစရိတ်ရုံညွှန်ပြဖြစ်ပါသည်, စျေးနှုန်းစာရင်းများအတွက်သင်သည်သင်၏အပြည့်အဝလိုအပ်ချက်များကိုနှင့်အတူကျွန်တော်တို့ရဲ့အီးမေးလ်ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်နိုင်သည်.