3 Pravidlá týkajúce sa kvality Kontrola v absolútnom čierna žula