gạch Granite

gạch Granite là gạch rất phổ biến để làm bàn, đẻ tầng, gạch phòng tắm, và ốp tường. Gạch rất mạnh, năng kháng hóa chất và dễ dàng không đội trời chung. Tất cả những gạch được làm bằng đá granite tự nhiên. gạch của chúng tôi được hiệu chuẩn và phi hiệu chuẩn với Ba Lan, da và hoàn thiện mài.

kích thước

Chúng tôi cắt gạch dày và kích cỡ khác nhau. Chúng tôi có nhà máy ốp lát của chúng tôi để làm gạch đá granit và đá cẩm thạch khác nhau. Sau đây là kích thước phổ biến nhất :

  • 12×12
  • 24×24
  • 18×18
  • 16×16
  • 24×12

Gạch granit được cắt ở 1 cm 1.5 cm và 2 cm thường. Các 1 cm và 1.5 cm được sử dụng như gạch ốp tường, Ở đâu 2 gạch cm được sử dụng cho sàn. Các 1 gạch cm cũng được sử dụng để làm bàn.

Màu sắc

gạch trắng và đen là gạch phổ biến nhất. gạch màu khác có thể được sử dụng theo thiết kế của dự án. Chúng tôi đang cắt giảm màu sắc sau đây trong các loại khác nhau của gạch Granite :